"Het licht dat onze ogen verblindt,

Is duisternis voor ons.."

Henry David Thoreau

"Wij hebben meer kracht,

dan wij voor mogelijk houden."

[Therapie: coaching]

Een Persoonlijke Coach

Coaching helpt je bij vraagstukken over werk, loopbaanontwikkeling, maar ook op persoonlijk vlak.

Samen zoeken we naar je drijfveren, de motivatie van waaruit je beweegt of juist niet beweegt. Werken aan zelfvertrouwen en/of conflictoplossingen.

Enneagram drijfveren

Bij coaching wordt er gebruik gemaakt Enneagram drijfveren. Enneagram voor de negen manieren van kijken naar de wereld en de manier hoe wij daarin vast kunnen draaien.

Waar we geen last van hebben, hoeven we niet aan te werken. Pas als we merken dat de kosten hoger worden dan de baten zoeken we hulp. Soms verlamt het ons of worden we juist hyperactief. Meer malen, minder goed slapen. Te perfectionistisch of juist apathisch.

Dan komt de coach in beeld en ondersteunt de zoektocht naar de beweegredenen.

Nlp technieken

Bij coaching wordt er gebruik gemaakt van Nlp technieken. Nlp staat voor neuro lingu´stisch programmeren.

In conflict met een ander

Wat hoort bij de ander en wat kan jezelf doen? Als je er van dichtbij naar kijkt, zie je soms niet wat er voor het oprapen ligt. De splinter in het oog van de ander is zichtbaarder dan de balk in ons eigen oog. Ook kunnen wij bemiddelen bij conflicten. Dimmen i.p.v. Dippen - Denken in mogelijkheden i.p.v. denken in problemen.