"Het licht dat onze ogen verblindt,

Is duisternis voor ons.."

Henry David Thoreau

"Wij hebben meer kracht,

dan wij voor mogelijk houden."

[Therapie: hypnotherapie]

Hypnotherapie

De praktijk hypnotherapie werkt met therapie waarbij onvermoede krachten worden gemobiliseerd dmv het onbewuste en trance. Een therapeutische begeleiding naar kwetsbaarheden en verborgen achtergronden.

Bij hypnotherapie wordt gewerkt met het onbewuste. Wij hebben meer kracht en inspiratie dan wij voor mogelijk houden. Door in contact te worden gebracht met je eigen bron en innerlijke kracht, soms met behulp van trance, wordt er weer veel duidelijk.

Trance is dus eigenlijk je focus leggen op één bepaald iets. In het geval van therapie, sluit je de buitenwereld even af en ga je naar binnen met je focus. De therapeut begeleidt je naar de plekken die aandacht nodig hebben en waar werk aan de winkel is.

Daar waar je aan toe bent ga je aan werken. Datgene wat je niet wilt, laat je liggen tot het moment dat je er wel aan toe bent. Je hebt keuzes en je houdt de regie. Op deze manier kun je ook afstand nemen van vervelende ervaringen en er naar kijken of het over het leven van een ander gaat, om het vanuit een andere invalshoek te kunnen bekijken.

Er wordt geen gebruik gemaakt van zware hypnose, omdat het voor therapie geen zin heeft. Je zou geen verandering kunnen aanbrengen of begrip tot stand kunnen laten komen wat juist het doel is van hypnotherapie.